Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego salonhifi.pl (dalej: Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Klient) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych – NAUTILUS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 366626925, NIP: 6793143417 z siedzibą w ul. MALBORSKA, nr 24, KRAKÓW, kod 30-646, poczta KRAKÓW, POLSKA, zarejestrowana w Krajowym rejestrze sądowym pod nr KRS0000663683. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 ze zm.).

Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.)

Przetwarzanie danych osobowych:

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Sklep przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Płeć
  • Adres
  • Data urodzenia
  • Nr rachunku bankowego
  • Adres e-mail
  • Nr telefonu

Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 ze zm.). Sklep stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Sklep może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji marketingowych dotyczących Sklepu. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dostosowania serwisu do potrzeb Klientów, obsługi procesu rejestracji i logowania do konta, realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji, tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie, przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter). Klient powinien zadbać, aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: sklep@nautilus.net.pl, lub telefonicznie pod numerem: 510692945. W takim przypadku dane osobowe Klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o Cookies:

Sklep zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane i odczytywane przez strony internetowe w używanej przez Klientów przeglądarce internetowej.

Klienci mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używaną przeglądarkę stron www. Niektóre zmiany mogę jednak wpłynąć na funkcjonalność strony Sklepu.

Pliki cookies Sklep wykorzystuje do obsługi logowania i formularzy dostępnych na stronie Sklepu, prezentacji treści oraz budowania anonimowych statystyk odwiedzin strony Sklepu.

Postanowienia końcowe:

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Klient, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności i Cookies może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.